Haberi, Makalesi,Konuları, Güncel Haber, Güncel Blog

Evde Kullandığımız Temizlik Ürünlerindeki S-akıncanın Farkında Değiliz

Evde Kullandığımız Temizlik Ürünlerindeki S-akıncanın Farkında Değiliz

Genel Cerrahi Op. Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, evlerde kullanılan temizlik ürünleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Evde kullanılan temizlik ürünlerinin içimi yemek borusunda h-ayat boyu devam eden t-ahribata neden olduğunu v-urgulayan Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, “Kolay elde edilen koroziv m-addelerin k-azara içimi önemli bir sosyal s-orundur. Nadiren ö-l*me yol açsa da oluşturduğu s-ıkıntı h-ayat boyu devam eder. Evde kullanılan temizlik ürünleri en sık içilen koroziv maddelerdir. Koroziv y-anıkların yaklaşık yüzde 20’si yemek borusunu e-tkiler.

Bu maddelerle h-asar genellikle yemek borusunun en iç tabakasında sınırlı kalır. Endoskopik inceleme y-anığın derecesini belirlemede en etkin yöntemdir. Bu h-astaların yüzde 3-57’sinde striktür (darlık) gelişir. Koruyucu t-edavide oral alım kesilir, enflamasyon ve e-nfeksiyona karşı a-ntibiyotik ve kortizon t-edavisi başlanır. Yemek borusunda delinme gelişen v-akalarda a-cil, ağ-ır darlık gelişen olgularda planlı c-errahi t-edavi gerekir. Te-davi yöntemine y-anığın derecesi, h-astanın klinik durumuna göre k-arar verilmelidir” dedi.

“Bu maddeler y-anlışlıkla içilmekte ve özofagus y-anıklarına neden olmaktadır” Koroziv madde içimiyle üst gastrointestinal sistemde hızlı, ilerleyici c-iddi y-anıklar meydana geldiğini belirten Genel Cerrahi Op. Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, “Bu klinik tablo koroziv yemek borusu olarak adlandırılır. H-asarın akut dönemi atlatılırsa iyileşme sürecinde yemek borusunda darlık veya k*nser gelişebilir. Koroziv maddeler, çocuklarda k-azara içilir. Çocuklarda 5 yaş altında, en sık 2 yaş civarında gözlenir. Son 10 yılda koroziv madde içeren ev temizlik ürünlerinin orijinal ambalajları dışında satışının artması ile bu olgularda artış görülmüştür.

Boş içecek şişelerinde yemek borularında edilen bu m-addeler yanlışlıkla içilmekte ve özofagus y-anıklarına neden olmaktadır. Ambalajı olmayan bu m-addelerin konsantrasyonu hakkında da bilgi edinilememektedir. Oysa koroziv yemek borusu kostik ma-ddenin konsantrasyonu ve PH’sı, alınan miktar ve mukoza ile temas süresi önemlidir.

Oral alınan maddenin katı veya sıvı olduğunun bilinmesi temas süresi h-akkında bilgi verir. Katı gıdalar yutak bölgesini daha fazla etkilerken sıvılar yemek borusunda daha yaygın h-asara neden olurlar” i-fadelerini kullandı.

“İlk değerlendirmede patolojik bulgu tespit edilemeyebilir”

Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, Koroziv madde içiminde tanı amacıyla çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılabildiğinin altını çizerek, “İlk değerlendirmede pa-tolojik bulgu t-espit edilemeyebilir. Ş-üpheli durumlarda delinmeyi dışlamak için suda çözünen kontrast madde ile çekilen tomografiler tetkikin değerini artırır. Tomografi daha çok darlık gelişen h-astaların tanı ve t-akibinde kullanılır” diye konuştu.

Koroziv yemek borusu t-edavisinde amacın darlık oluşumunu engellemek olduğunu k-aydeden Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, “Erken dönemde çok a-ğır h-asar ortaya çıkmışsa genellikle yemek borusunun c-errahi olarak çıkartılması ve yemek borusunun boyuna ağızlaştırılması tercih edilen yöntemdir. Bu süre zarfında h-astalar mide bağırsak sistemine takılan bir katater ile beslenmektedir. Onarıcı c-errahi genellikle bu a-meliyattan 6 ay s-onra yapılır” şeklinde konuştu.

Yanlışlıkla temizlik ürünü içen kişilerde başlıca k-omplikasyonun darlık gelişimi tespit ettiklerini bildiren Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, “Koroziv yemek borusu y-anıklarından s-onra genellikle 3 hafta ile 3 ay sonra darlık görülür. Temastan s-onraki 3 ve 4’üncü haftalarda çekilen baryumlu grafi ile darlık tespit edilir.

Hafif ve orta düzeydeki darlıklar tekrarlayan bujilerle genişletilerek t-edavi edilir. Yine bizim h-astamızda tespit ettiğimiz dar, uzun, kalın duvarlı ve sık aralıklarla olan striktürlerde c-errahi t-edavi gerekir. Bu amaçla daralmış olan yemek borusu uygun teknikle yerinden çıkartılır. Ardından h-asar durumuna göre mide veya kalın bağırsaktan yeni yemek borusu oluşturulur” dedi.

Yakın zamanda kendilerine yanlışlıkla temizlik ürünü içme ş-ikayeti ile başvuran h-asta h-akkında da açıklama yapan Doç. Dr. Burak Kavlakoğlu, tedavi sürecini şöyle açıkladı: “Bizim olgumuz 4 yıl önce kimyasal temizlik m-adde içmesi s-onucu, yapılan tüm te-davilere rağmen kalıcı darlık gelişen bir h-astaydı.

Bu ş-ikayetlerle h-astamız h-astanemizin genel c-errahi polikliniğine başvurdu. Yaşadığı bu olayda yutma yeteneğini tamamen k-aybeden h-astamız midesine takılan bir tüple beslenerek h-ayatını devam ettiriyordu. Endoskopik ve radyolojik incelemeler s-onucunda boyunda çok yüksek seviyeli 4cm’lik ve mide girişine yakın yaklaşık 10 cm’lik bir bölümde tükürüğünü yutmasına dahi izin vermeyen bir darlık tespit edildi.

Bu h-astamızın kendi yemek borusu yerinden çıkartılarak midesinden yeni bir yemek borusu yapıldı. A-meliyattan s-onra s-orunsuz seyreden h-astamız şifa ile taburcu edildi”.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ